Sunday, 6 May 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT

-->

Tugasan Setiap  Ahli Kumpulan


1) Abdul Malik B Wahab (PPG/32057/12 )
a) Merangka Rancangan Pengajaran bersama-sama rakan.
b) Membuat Video tentangan Jangan Buang Sampah Merata-rata 
c) Membantu rakan-rakan membuat ABM

2) Malia Binti Masri ( PPG/32334/12 )
a) Membina Blog yang digunakan 
b) Membuat power point tentang pencemaran
c) Menaip tugas setiap Ahli Kumpulan

3) Siti Rozimah Binti Rabaiee ( PPG/32530/12 )
a) Menaip Rancangan Pelajaran bagi Setiap Langkah-Langkah pengajaran
b) Menaip petikan dalam bentuk power point
c) Membantu membina blog dan ABM

4) Nona Binti Seri ( PPG/32387/12 )
a) Membantu merangkaRrancangan  Pengajaran
b) Membuat perkataan tersembunyi dalam bentuk power point
c) Membantu rakan-rakan merangka ABM

5) Suaya @ Suraya Binti Srah ( PPG/32531/12 )
a) Membuat power point tentang proses menanam tauge
b) Membantu membina blog dan ABM
c) Membantu membuat Video-->RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
SEKOLAH KEBANGSAAN SEMARIANG

Mata Pelajaran         : Bahasa Melayu
Tahun                        : 4 Cemerlang
Tarikh                         : 09/04/ 2012
Hari                             : Isnin
Masa                          : 1030-1130 ( 60 minit  )
Bilangan Murid        : 35 orang
: 22 lelaki
: 13 perempuan
Tema                          : Lestari Alam
Tajuk                          : Alam Sekitar

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
            Aras 3 ( i ) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
Fokus Sampingan
9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.
            Aras 1 ( i ) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
            Aras 1 ( ii ). Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan.

Objektif
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
1.    Membaca sebanyak 80% daripada petikan yang disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Mencatat makna perkataan yang didengar sekurang-kurangnya 4 daripada 7 perkataan dengan betul.
3.    Menerangkan sesuatu gambar yang ditunjukkan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem Bahasa
Kosa kata
·         Hutan
·         Flora
·         Fauna
·         Global
·         Rezeki
·         Malar
·         Pulihara  

Pengisian Kurikulum
a)    Penerapan Ilmu : Unsur Sains
b)    Penerapan Nilai : kerjasama,berusaha dan disiplin
c)    Kemahiran Bernilai Tambah :
                  i.        Kemahiran interpersonal
                ii.        Kemahiran intrapersonal
               iii.        Kecerdasan Pelbagai : verbal – linguistik
               iv.        Kemahiran berfikir : Menjana idea,Menyenaraikan.
Bahan Bantu Mengajar
Klip video / Gambar
Lembaran petikan
Perkataan tersembunyi
Buku latihan
Pengetahuan Sedia Ada
·         Murid pernah membuang sampah ke tempat yang sepatutnya.
Masa / Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
( 5 minit )
1030-1035
Tayangan  klip video
Soalan:
 1. Apakah video yang ditunjukkan?
 2. Pernahkah membuang sampah?

 1. Guru menunjukkan klip video.
 2. Guru bertanya kepada murid beberapa soalan.
 3. Guru bersoal jawab dengan murid.
 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari itu.
BBM:

Kemahiran Bernilai Tambah:
Verbal Linguistik
Interpersonal
Langkah 1
( 20 minit )
1035-1055
Kemahiran Membaca
Kepentingan Hutan


  i.        Guru menayangkan petikan tersebut.
ii.        Guru memilih murid secara individu untuk membaca berita tersebut.
iii.        Murid membaca petikan dalam kumpulan kecil.
iv.        Murid diminta membaca secara senyap.
v.        Murid diminta mencari perkataan yang tersembunyi.
vi.        Guru membantu murid yang lemah.
(Objektif 1)
BBM :

Kemahiran Bernilai Tambah:
Verbal linguistik
Interpersonal
Kemahiran berfikir :
Menjana idea

Nilai : BerusahaLangkah 2
( 20 minit )
1055-1115
Sistem Bahasa.
Kosa kata
 • Hutan
 • Flora
 • Fauna
 • Global
 • Rezeki
 • Malar
 • Pulihara 


Dengar dan catatkan makna perkataan tersebut.
 1. Guru memilih murid secara rawak untuk datang kehadapan.
 2. Murid tersebut diminta untuk memilih sampul makna perkataan. 
 3. Murid dikehendaki membuka sampul tersebut dan membaca dengan kuat makna perkataan.
 4. Murid lain dikehendaki mendengar dengan teliti dan mencatat makna perkataan tersebut di dalam buku latihan.
 5. Guru membantu murid yang lemah.
(Objektif 2)
BBM :

Kemahiran Bernilai Tambah:
Kemahiran interpersonal
Verbal – linguistik

Kemahiran berfikir:
Menganalisis

Nilai :
berusaha
Langkah 3
( 10 minit )
1115 – 1125
Rangsangan Gambar

Memberi pendapat dan penerangan  tentang sesuatu gambar yang dilihat.


Jawapan

 • Hijaukan kawasan dengan tanam pokok
 • Adakan kempen kesedaran
 • Tubuh kelab alam sekitar
 1. Guru menayangkan gambar kepada murid.
 2. Murid dipilih secara rawak untuk memberikan sedikit pandangan tentang gambar tersebut.
 3. Guru membantu murid yang lemah.
 4. Guru menyatakan langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar dalam bentuk peta minda.

(Objektif 3)
BBM :
Kemahiran Bernilai Tambah:
Verbal-linguistik
Kemahiran interpersonal
Kemahiran intrapersonal
Kemahiran berfikir:
Menjana idea
Nilai : kerjasama,disiplin
Penutup
( 5 minit )
1125-1130
Eksperimen Biji Benih Kacang Hijau

Mari menanam pokok, hijaukan bumi

Nilai
Hargailah alam sekitar.
  i.        Guru menunjukkan proses menyemai biji benih.
ii.        Setiap kumpulan akan mengikuti proses tersebut.
iii.        Guru bertanyakan beberapa soalan mengenai isi pelajaran pada hari itu.
iv.        Guru merumuskan isi pelajaran dan menutup sesi pengajaran.
BBM :
Kemahiran Masa Depan : Meramal
Kemahiran Bernilai Tambah:
Verbal linguistik, interpersonal

 

No comments:

Post a Comment